فروشگاه بزرگ توحید - پوشاک
فروشگاه بزرگ توحید
دسته پوشاک


        

لارج: 45 سانتیمتر در 65 سانتیمتر

ایكس لارج: 50 سانتی متر در 67 سانتیمتر
دو ایكس لارج: 52 سانتیمتر در 74 سانتیمتر

در قسمت پیغام سایز مورد نظر خود را ذكر بفرمائید.

فروشنده: كیو تی شرت"

ادامه محصولات در آدرسهای زیر دیدن کنید:


==